Connect with us

West Papua

Er zijn ongeveer 500.000 Papoea’s omgekomen als direct gevolg van de Indonesische bezetting. Dit aantal loopt alleen maar op. Het eiland is rijk aan mineralen en grondstoffen wat door de Indonesische regering wordt verhandeld en uitgebuit. Nationale en internationale maatschappijen vestigen zich er voor mijnbouw, houtindustrie en voor het boren naar olie.
Er zijn tienduizenden Indonesische soldaten in West-Papoea gestationeerd om de inheemse bevolking die voor onafhankelijkheid strijd, de Morgenster vlag hijst, of publiekelijk de Indonesische bezetting ter discussie stelt, gevangen te nemen of zelfs te vermoorden. Dagelijks worden de mensenrechten in deze Nederlandse ex-kolonie op brute wijze geschonden. Voor alleen al van het hijsen van de Morgenster vlag krijg je 15 jaar gevangenisstraf.

Waar ligt West-Papoea?

West-Papoea is de westelijke helft van het op een na grootste eiland ter wereld (het oostelijke deel heet Papoea-Nieuw-Guinea). Het ligt 160 kilometer ten noorden van Australië en behoo.t tot een van de duizenden eilanden van de South Pacific. Samen heten deze eilanden ‘Melanesië’

Paradijs op aarde

West-Papoea is een van de meest opmerkelijkste plaatsen op aarde. Vanwege haar rijke grond, de schone natuur en de variëteit aan de inheemse volkeren. Hier vind je het op een na grootste regenwoud ter wereld. Er leven unieke diersoorten, zoals de paradijsvogel, de boomkangoeroe en de koeskoes. En nog steeds worden er onbekende dier- en plantsoorten ontdekt. Dit is het huis van de Papoea’s, wiens cultuur tot tienduizenden jaren terug gaat.

de Morgenster vlag

Onrecht in de geschiedenis

West-Papoea is een voormalig Nederlandse kolonie en maakte deel uit van de Nederlands Verenigde Oost-Indische Compagnie. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Indonesie in opstand een vormde zij een nieuwe Indonesische Staat. In die tijd annexeerde Indonesie West-Papoea. Nederland onderhield destijds nauwe relaties met de Papoea bevolking en beloofde hen zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Dit werd beargumenteerd met het feit dat West-Papoea nooit een deel van Indonesie is geweest, ook hebben zij een volstrekt andere cultuur en geschiedenis.
Op 1 december 1961 gaf Nederland het Papoea volk daarom een eigen vlag ‘De Morgenster” en een volkslied ‘Hai Tanakhu Papua’. Ze beloofde hen naar onafhankelijkheid te begeleiden. Er werd een interim-regering gevormd, een rechterlijke macht en een grondwet. Drie maanden na het vertrek van de Nederlanders viel het Indonesische leger binnen.
Hoewel de internationale gemeenschap er zich destijds mee beoeide, kozen de westerse regeringen (onder druk van de Verenigde Staten) ervoor om met Indonesie vrede te sluiten en de bezetting te accepteren. Liever dat, dan het risico nemen van een politieke crisis die het communisme misschien aanmoedigt zich te verspreiden.

Act of Free Choice

Door intimidatie gewonnen

Voor de Papoea’s kwam er in 1969 dankzij internationale druk alsnog een referendum, zodat ze konden aangeven of ze wel of niet tot Indonesie wilde behoren. De verenigde Naties had de leiding over het verloop van dit referendum, maar dit is duidelijk een schijnvertoning geweest. Onder zware intimidatie van de Indonesische regering is dit referendum zeer corrupt verlopen. Slechts 1026 zorgvuldig door de Indonesische regering geselecteerden Papoea’s en dus niet de hele bevolking, hebben onder bedreigen van een wapen moeten instemmen met de aansluiting bij Indonesie. Ironisch genoeg droeg dit referendum de naam ‘The Act of Free Choice’

Free West Papua Campaign Nederland