Nederlands Nieuw Guinea

West Papua werd in 1898 gekoloniseerd door Nederland, samen met de eilanden die nu deel uitmaken van Indonesië. Toen Indonesië een onafhankelijke staat werd in 1949, bleef West-Papoea onder Nederlands bestuur. De Nederlandse overheid begon gedurende 1950 met de voorbereidingen voor de onafhankelijkheid van West-Papoea. Op 1 december 1961 schonk Nederland het volk van West-Papoea de Morgenstervlag toe en een volkslied Hai Tanahku Papua.
Maar binnen enkele maanden was die droom dood. Het Indonesische leger viel West-Papoea binnen en een conflict brak uit tussen Indonesië, Nederland en de Inheemse bevolking met betrekking tot de controle van het grondgebied. De VS kwam tussenbeide en maakte een overeenkomst met Indonesië en Nederland. In 1962 gaf Nederland de controle van West Papoea over aan de Verenigde Naties, die het vervolgens 1 jaar later overdroeg aan Indonesië.
De Papoea’s zijn nooit geraadpleegd. Echter de overeenkomst wel beloofd op recht op zelfbeschikking. – Een recht dat gewaarborgd wordt door de VN aan alle mensen in de wereld. Maar het volk van West-Papoea werd ontnomen.

 Act of Free Choice

In 1969 was er een wijdverspreide weerstand tegen het Indonesische gezag. Het Indonesische leger had binnen 7 jaar duizenden Papoea’s vermoord en opgesloten. Er werd besloten dat de VN moest toezien op een referendum van de bevolking van West-Papoea, waarin twee keuzes restte: deel blijven van Indonesië of een onafhankelijke natie. Deze stemming werd de Act of Free Choice genoemd.

Maar de stemming was een schijnvertoning. In plaats van toezicht op vrije en eerlijke verkiezingen, keek de VN toe hoe Indonesië de stemming manipuleerde en uitriep dat de Papoea’s te primitief waren om met democratie om te gaan. Indonesische militairen wezen 1026 kiesmannen aan op een bevolking van 1 Miljoen. Deze kiesmannen werden omgekocht en militairen dreigde hen familie’s te vermoorden als zij tegen Indonesië zouden stemmen. De intimidatie was zo sterk dat 1026 kiesmannen kozen om deel van Indonesië te blijven.
Ondanks protesten van de Papoea’s, een kritisch verslag door een UN ambtenaar en veroordeling van het referendum in de internationale media, heeft de VN schandelijk het resultaat goedgekeurd. De Papoea’s noemen het The Act of No Choice.

Om het lot van 1 miljoen Papoea’s in handen te laten van een wrede bezetting die volgde is een van de meest beschaamde hoofdstukken in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Recent zijn er een aantal gedetailleerde rapporten vrijgegeven die zware kritiek hebben op het optreden van Indonesië, de VN en haar lidstaten gedurende deze periode. Een van de doelstellingen van de Free West Papua Campaign is om de VN te overtuigen om opnieuw een referendum te realiseren.

 

 

Translate »